09142155887

ارز مسافرتی برای وان ؟

آیا برای سفر به وان می توانیم ارز مسافرتی دریافت کنیم ؟

ارز مسافرتی وان

این سوالی است که خیلی از مسافرین شهر وان می پرسند .باید بگوییم که جواب دادن به این سوال کمی مشکل است چرا که بر اساس قانون مسافرینی که از مرز های زمینی و ریلی خارج می شوند هم می توانند ارز مسافرتی دریافت کنند اما در عمل تعداد کسانی که توانستند برای سفر به شهر وان ارز مسافرتی دریافت کنند شاید هیچ و یا شاید بسیار محدود باشد . 

چه موانعی برای دریافت ارز مسافرتی در سفر به وان وجود دارد ؟ 

خب باید ببینیم که برای دریافت ارز مسافرتی از مرز زمینی چه مدارکی نیاز است : 

1- اصل و کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار 

2- داشتن 12 سال به بالا 

3- ویزای کشور مقصد ( در صورت نیاز ) 

4- بلیط اتوبوس و یا قطار 

5- رسید پرداخت عوارض خروج 

با توجه به مدارک مورد نیاز اکثر مسافران وان گزینه بلیط اتوبوس و یا قطار رو ندارن چرا که برای سفر به وان قطار یک انتخاب بد محسوب می شود و در خصوص اتوبوس نیز باید گفت که برای سفر به وان اتوبوس موجود نمی باشد . 

همچنین با توجه به اینکه در مرزهای خروجی به ترکیه باجه ارزی بانک ملی وجود ندارد لذا امکان دریافت ارز مسافرتی برای مسافران شهر وان از طریق باجه مرزی مقدور نمی باشد. 

با توجه به مطالب با میتوان گفت که در حال حاضر امکان دریافت ارز مسافرتی برای مسافرین وان مقدور نمی باشد . 

 

پشتیبانی